História predpisu 69/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.21.02.2006 - 10.08.2007