História predpisu 7/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.01.2006 -