História predpisu 79/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.08.2007 -