História predpisu 87/2006 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.03.2006 -