89/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 16.02.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

89
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
z 15. februára 2006
o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 25 ods. 2 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
vyhlasujem
voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa podľa čl. 1 ods. 2 ústavného zákona č. 82/2006 Z. z. o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky vykonajú v sobotu 17. júna 2006.
v z. Béla Bugár v. r.