História predpisu 102/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.03.2007 - 31.03.2007
3.01.04.2007 -