História predpisu 150/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.2007 -