História predpisu 193/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2007 - 31.12.2009
3.01.01.2010 -