História predpisu 216/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.06.2007 -