História predpisu 243/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.05.2007 -