246/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

246
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 2006 Srbská republika, 9. novembra 2006 Švajčiarska konfederácia a 20. novembra 2006 Španielske kráľovstvo oznámili svoj aktuálny ústredný orgán podľa článkov 3, 4 a 16 Dohovoru o uľahčení prístupu k justičným orgánom v cudzine.
V dôsledku toho sa zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uverejnený v čiastke 86/2003 Z. z. ako príloha k oznámeniu č. 182/2003 Z. z. v znení oznámení č. 347/2003 Z. z., č. 80/2004 Z. z., č. 375/2004 Z. z. a č. 454/2006 Z. z. dopĺňa takto:
„Srbská republika
b/
Ministerstvo spravodlivosti Srbskej republiky
Nemanjina 22
Beograd
tel./fax: +381 11 3620 540
Španielske kráľovstvo
b/
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional
Ministerio de Justicia
Calle San Bernardo n° 62
28071 Madrid
Tel.: +34 (91) 3902228 / 2295 / 4437
Fax: +34 (91) 3904457
Švajčiarska konfederácia
b/
V predposlednom odseku sa nahrádza aktuálna adresa:
http://www.rhf.admin.ch/rhf/fr/home/zivil/behoerden/zentral.html
Kantón 1) Adresa Telefón, fax, mail
Aargau (AG) d Obergericht des Kantons Aargau
Obere Vorstadt 40
5000 Aarau
T: ++41 62 835 38 50
F: ++41 62 835 39 49
webmaster.jb@ag.ch
Appenzell
Ausserrhoden
(AR)
d Kantonsgericht Appenzell A.RH.
Postrach 162
9043 Trogen
T: ++41 71 343 64 10
F: ++41 71 343 64 01
kantonsgericht@ar.ch
Appenzell
Innerrhoden (AI)
d Kantonsgericht Appenzell I.RH.
Unteres Ziel 20
9050 Appenzell
T: ++41 71 788 95 51
F: ++41 71 788 95 54
kantonsgericht® ai.ch
Basel-Landschaft
(BL)
d Kantonsgericht Basel-Landschaft
Justizverwaltung
Postrach 635
4410 Liestal
T: ++41 61 925 65 32
F: ++41 61 925 69 43
kantonsgericht@ger.bl.ch
Basel-Stadt (BS) d Appellationsgericht Basel-Stadt
Bäumleingasse 1
4051 Basel
T: ++41 61 267 81 81
F: ++41 61 267 63 15
appellationsgericht@bs.ch
Bern (BE) d/f Obergericht des Kantons Bern
Hochschulstrasse 17
Postrach 7475
3001 Bern
T: ++41 31 634 71 11
F: ++41 31 634 71 13
obergericht.bern@jgk.be.ch
Fribourg (FR) f/d Tribunal cantonal
Place de ľHôtel de Ville 2a
Case postale 56
1702 Fribourg
T: ++41 26 305 39 10
F: ++41 26 305 39 19
tribunalcantonal® fr. ch
Genčve (GE) f Parquet du Procureur général
Place du Bourg-de-Four 1
Case postale 3565
1211 Genčve 3
T: ++41 22 327 26 00
F: ++41 22 327 01 11
Glarus (GL) d Obergericht des Kantons Glarus
Gerichtshaus
Postrach
8750 Glarus
T: ++41 55 645 25 25
F: ++41 55 645 25 00
gerichtskanzlei® gl.ch
Graubünden
(GR)
d Departement fúr Justiz-,
Sicherheit und Gesundheit des
Kantons Graubúnden
Hofgraben 5
7001 Chur
T: ++41 81 257 25 16
F: ++41 81 257 21 66
sekretariat® djsg.gr.ch
Jura (JU) f Département de la Justice
Service juridique
2, rue du 24-Septembre
2800 Delémont
T: ++41 32 420 56 30
F: ++41 32 420 56 31
secr.jur@jura.ch
Luzern (LU) d Obergericht des Kantons Luzern
Hirschengraben 16
6003 Luzern
T: ++41 41 228 62 62
F: ++41 41 228 62 64
evelyne.konrad@lu.ch
Neuchâtel (NE) f Département de la justice, de la
santé et de la sécurité
Service de la justice
Chäteau
2001 Neuchätel
T: ++41 32 889 41 10
F: ++41 32 889 60 64
service.justice@ne.ch
Nidwalden (NW) d Kantonsgericht Nidwalden
Rathausplatz 1
6371 Stans
T: ++41 41 618 79 50
F: ++41 41 618 79 63
kantonsgericht® nw.ch
Obwalden (OW) d Kantonsgericht Obwalden
Postrach 1260
6061 Sarnen
T: ++41 41 666 62 35
F: ++41 41 660 82 86
Schaffhausen
(SH)
d Obergericht des Kantons
Schaffhausen
Postrach 568
8201 Schaffhausen
T: ++41 52 632 74 22
F: ++41 52 632 78 36
obergericht® ktsh.ch
Schwyz (SZ) d Kantonsgericht Schwyz
Kollegiumstrasse 28
Postrach 2265
6431 Schwyz
T: ++41 41 819 11 24
F: ++41 41 819 26 50
info@kgsz.ch
Solothurn (SO) d Obergericht des Kantons
Solothurn
Zivilkammer
Amtshaus 1
4502 Solothurn
T: ++41 32 627 73 24
F: ++41 32 627 229843
rechtshilfe@bd.so.ch
St. Gallen (SG) d Kantonsgericht St. Gallen
Klosterhof 1
9001 St. Gallen
T: ++41 71 229 40 63
F: ++41 71 229 37 87
rechtshilfe.kgka@sg.ch
Thurgau (TG) d Obergericht des Kantons Thurgau
Promenadenstrasse 12
8500 Frauenfeld
T: ++41 52 724 18 18
F: ++41 52 724 18 24
Ticino (TI) i Tribunale di appello
via Pretorio 16
6901 Lugano
T: ++41 91 815 54 78
F: ++41 91 815 54 78
di-tribunale.appello@ti.ch
Uri (UR) d Obergericht des Kantons Uri
Rathausplatz 2
Postrach
6460 Altdorf UR 1
T: ++41 41 875 22 67
F: ++41 41 875 22 77
obergericht@ur.ch
Valais (VS) f/d Tribunal cantonal
Palais de Justice
1950 Sion 2
T: ++41 27 606 53 00
F: ++41 27 606 53 01
tcsg@jus.vs.ch
Vaud (VD) f Tribunal cantonal
Palais de justice de ľHermitage
Route du Signal 8
1014 Lausanne ADM cant VD
T: ++41 21 316 15 11
F: ++41 21 316 13 28
info.entraidejudiciaire®vd.ch
Zug (ZG) d Obergericht des Kantons Zug
Rechtshilfe
6300 Zug
T: ++41 41 728 52 50
F: ++41 41 728 52 59
info.og@rech.zg.ch
Zürich (ZH) d Obergericht des Kantons Zúrich
Rechtshilfe
Postrach
Hirschengraben 15
8023 Zúrich
T: ++41 44 257 91 91
F: ++41 44 257 92 65
rechtshilfe@gerichte.zh.ch
1)
Príslušný(é) úradný(é) jazyk(y) kantónu:
d = nemčina
f = francúzština
i = taliančina“.