História predpisu 247/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.05.06.2007 -