História predpisu 248/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.06.2007 -