História predpisu 260/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2007 -