História predpisu 286/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.06.2007 -