História predpisu 294/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.06.2007 -