História predpisu 323/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2007 - 31.12.2007
3.01.01.2008 -