História predpisu 344/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.07.2007 - 30.09.2007
3.01.10.2007 -