História predpisu 375/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.08.2007 -