História predpisu 419/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.09.2007 -