História predpisu 477/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.10.2007 -