História predpisu 489/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.2007 -