História predpisu 537/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2008 - 31.12.2012
3.01.01.2013 -