História predpisu 547/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.2008 - 31.07.2008
3.01.08.2008 -