História predpisu 555/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.11.2007 - 31.12.2007
3.01.01.2008 -