História predpisu 564/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.12.2007 -