História predpisu 567/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.06.12.2007 -