História predpisu 572/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.12.2007 -