História predpisu 575/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.12.12.2007 -