História predpisu 584/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.18.12.2007 -