História predpisu 600/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.12.2007 -