História predpisu 639/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.2007 -