História predpisu 75/2007 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.17.02.2007 -