História predpisu 102/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.03.2008 -