História predpisu 128/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.04.2008 -