História predpisu 140/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2008 -