História predpisu 156/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.2008 - 30.04.2013