História predpisu 203/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.06.2008 - 31.12.2012