História predpisu 254/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.07.2008 -