História predpisu 259/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.2008 -