História predpisu 338/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.2008 -