História predpisu 349/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.09.2008 - 31.08.2012