História predpisu 384/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.10.2008 -