História predpisu 4/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.01.2008 -