História predpisu 408/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.2008 - 24.12.2008
3.25.12.2008 -