História predpisu 413/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.2008 -