História predpisu 424/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.15.11.2008 -