História predpisu 463/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.11.2008 -