História predpisu 467/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2008 -