História predpisu 477/2008 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.12.2008 - 31.12.2008
3.01.01.2009 -